Teenused

Äri- ning lepinguõigus

Iga ettevõte puutub oma igapäevases majandustegevuses kokku tehingute ning lepingutega. Suuremate tehingute ning lepingute ettevalmistamisel on oluline konsulteerida juristiga seetõttu, et vältida arusaamatusi hilisemalt lepingute täitmisel.

BLV Büroo juristid saavad nõustada enda kliente enamlevinud äri- ning lepinguõiguse küsimustes. Aitame äriühinguid asutada, ümberkujundada ning likvideerida. Samuti aitame läbi viia ning ette valmistada osanike- ning aktsionäride koosolekuid ning hoolitseme selle eest, et kõik koosolekutega seotud dokumentatsioon oleks korrektselt vormistatud.

 

Ehitusõigus

Esindame enda kliente kõigis ehitus- ning projekteerimislepingutega seotud küsimustes. Omame kogemust nii tellija kui töövõtja esindamisel ehitusvaidlustes kui ka kohtuväliste läbirääkimiste pidamisel. Samuti oleme edukalt esindanud ehitusettevõtjaid riigihangete menetlustes ning vaidlustamisel.

Oleme abiks kui on tarvis lepinguid koostada, või kontrollida, samuti võite meie poole pöörduda, kui soovite, et aitaksime teid läbirääkimistel lepingutingimuste üle.

Saneerimine ning pankrot

Paratamatult tekib majandustegevuses olukordi, kus ettevõte on kas ajutiselt- või püsivalt maksejõuetu. Sellise olukorra tekkimisel tuleb ettevõtte juhtorganil otsustada kas saneerimis- või pankrotimenetluse algatamise üle.

Aitame oma kliente juriidilistes küsimustes, kui on tekkinud ajutine- või püsiv maksejõuetus. Aitame koostada võlgade ümberkujundamise kavasid ning pankrotiavaldusi. Samuti esindame kliente saneerimismenetluses läbirääkimistel võlausaldajatega.

Tööõigus

Korrektsed töösuhted on ettevõtja kõige lihtsam moodus kindlustada ennast asjatute vaidluste ning võimalike nõuete eest, seetõttu on äärmiselt oluline, et töötajatega sõlmitud töölepingud oleksid vormistatud korrektselt ning arusaadavalt mõlemale töösuhtes osalevale poolele.

Saame Teid aidata töölepingute koostamisel ning sõlmimisel, samuti töösisekorraeeskirjade ning ametijuhendite koostamisel. Juhul kui Teil on vajadus tööleping mõne töötajaga erakorraliselt üles öelda, soovitame konsulteerida juristiga, vältimaks hilisemaid vaidlusi töövaidluskomisjonis või kohtus.

Inimesed

Büroo asutamine

BLV Büroo on asutatud 2009. aastal eesmärgiga pakkuda mitmekülgset õigusabiteenust ning lahendada klientide igapäevaseid probleeme õigusküsimustes.

Alates 2013. aastast oleme laiendanud oma tegevust äriõguses, pakkudes klientidele innovaatilist lahendust võlgnevuste haldamiseks, mille abil saavab kliendid olla reaalajas kursis meie juristide tegevustega võlgnevuste sissenõudmisel.

Teised meist

“Otsisime kaua endale juriidilist nõustajat.Lõpuks leidsime meile sobiva partneri – BLV õigusbüroo, kes tegutseb alati järjekindlalt ning tulemuslikult nii lepingute kui võlglastega.
Kristjan LaugenPrinton

“Äriõiguse spetsialistid.”Raigo R.Van Der Knox

Tasuta lepingunäidised

Siit saate laadid mõned tasuta lepingunäidised. Failide kasutamine toimub iga kasutaja omal vastutusel. Failide autorid teevad endast sõltuva korrektsete töövahendite loomiseks, kuid ei võta vastutust nende failide kasutamisel tekkivate võimalike tagajärgede ega otseste või kaudsete kahjude eest. Failide edasimüümine või levitamine on keelatud.

Asukoht

Nimi (nõutav)

Email (nõutav)

Teema

Teade

 

Asume Nõmme keskuses, “Nõmme maja” 4. korrusel. Sissepääs Swedbanki kontori peauksest paremalt.

Aadress:
Turu Plats 5/7-12
Tallinn 11611
Eesti

Telefon:
+372 6018 144

Email:
info|ät|blv.ee